top of page

טוב ויפה הינו מיזם ייחודי בשדה לימודי אמנות ועיצוב בארץ. זהו  בית מדרש לעיון, לימוד מעשי ויצירה של עיצוב ואמנות באור היהדות. בבסיס פעולתו של בית המדרש עומדת ההכרה שעל היפה - כלומר האסתטיקה, היצירה האמנותית והתרבות במובנה הרחב ביותר - לשאוב את תוכנו ואת משמעותו מתוך הטוב - כלומר מתוך הערכים של המוסר העליון העולה מתורת ישראל. בזירה התרבותית העכשווית בישראל יש מחסור באמנות רלוונטית, עדכנית ואיכותית המבוססת על תפיסה אמונית עמוקה. אך כפי שכותב הרב קוק ״הספרות, הציור והחיטוב עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים הצבורים בעומק הנפש האנושית, וכל זמן שחסר גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש החושבת והמרגשת, שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו.״

מתוך כך, פועל טוב ויפה בשלושה מישורים

:מקבילים הניזונים זה מזה

 

תכנית ללימודי עיצוב ואמנות הפועלת להכשרתם של מעצבים ואמנים רחבי אופקים הנטועים בעולם התורה ומעודכנים במגמות האסתטיות והטכנולוגיות העכשוויות

 

עיון ומחקר שמטרתם לפתח גוף ידע תיאורטי אודות עקרונות היצירה האמנותית באור היהדות


החממה לאתגרי עיצוב שמטרתה ליזום ולפתח פרויקטים בעיצוב ואמנות בעלי חשיבות ציבורית.

 

מגמתנו להכשיר בוגרים בעלי ידע תיאורטי ויישומי ומעודכנים במגמות הטכנולוגיות העכשוויות בתקשורת חזותית. טוב ויפה מקנה השכלה במכלול נושאים, המתאפיינים בהעברת מסרים, רעיונות, תחושות ומידע באמצעות צורה, חומר, צבע, תנועה, צליל, מילה ודימוי

אם אתה בעל כשרון בתחום החזותי, רוצה להפוך את הכישרון למקצוע, ומרגיש שותף לחזון שלנו – נשמח לראותך אצלנו בטוב ויפה.

bottom of page