top of page

יסודות הרישום

בין הנושאים: תפיסת פרופורציות / רישום מהיר / קומפוזיציה / אור וצל / תורת הפרספקטיבה / המחשת חומריות / חלל פנים וחוץ / מבנה גוף האדם ותנועה

הרישום הינו מקצוע מכונן לגבי כל תחומי האמנות החזותית ללא יוצא מן הכלל, בתור קומה בסיסית הכרחית. כל הבא ללמוד איור, עיצוב גרפי, עיצוב מוצר או אדריכלות, ועל אחת כמה וכמה, שמי שרוצה לעלות במעלות הציור, זקוק ליסודות הרישום.
 

הרישום הוא גם מקצוע בפני עצמו, ומי שיזכה לצלול למעמקי הרישום, יגלה עולם ומלואו.
 
ידע ברישום מפתח תפיסת חלל, רגישות חזותית וגם קשר בריא וזורם בין המוח, העין והיד. 

הקורס מקנה ידע ומיומנות יסודיים ברישום הקלאסי, בטכניקות שונות של עבודה עם עפרון, מתוך התבוננות באובייקטים.

היקף הקורס: 80 שעות  / מפגשים שבועיים של שעתיים וחצי  כ"א/ 32 מפגשים

bottom of page