top of page

ציור

בין הנושאים: יסודות צבעי מים / יסודות צבעי שמן / טבע דומם / ציור בנוף / דיוקן / קומפוזיציה /  חלל פנים וחוץ 

הקורס בנוי משני חלקים, כאשר החלק הראשון מוקדש לצבעי מים, והשני לצבעי שמן. הקורס מקנה ידע ומיומנות יסודיים בעבודה עם צבע ומשלב בין הגישה האקדמית הקלאסית לבין גישות חופשיות יותר. 

 

צבעי מים וצבעי שמן שונים מאוד במרקם ובתהליך הציור. השקיפות של מים מול הגושיות והסמיכות של שמן, מצע של נייר מול המצע של קנבס - צלילה לתוך הניגודים האלה יוצרת גם הבנה מעמיקה יותר בכל אחד מהטכניקות.

 

בלימוד ציור אמיתי לא ניתן להפריד בין המהות לטכניקה, הם קשורות זו בזו. לכן לצד העמקה בתורת הצבע, יילמדו גישות מסורתיות של ניהול נכון של תהליך הציור.

 

* מיועד לבעלי רקע בלימודי רישום או ללומדים רישום במקביל.

היקף הקורס: 80 שעות  / מפגשים שבועיים של שעתיים וחצי  כ"א/ 32 מפגשים

bottom of page