top of page

כלי / הדפסים של אמני טוב ויפה

1

פיודור נתנאל בזובוב

2

נחמיה בועז

3

עפר כהנא

4

שמעון אנגל

5

דוד גולדשטיין

6

יהונתן ראובן

7

ישי פרידמן

8

ישעיהו רבינוביץ'

9

עמשא מנחם

10

דן גולדברגר

האם האמנות עומדת בפני עצמה ומקדשת רק את הביטוי העצמי הבלתי מרוסן של האינדיבידואל היוצר? האם היא אמצעי, כלי, לביטוי של ערכים נשגבים המוכתבים מלמעלה? ואולי לא זה ולא זה? כל אחד מהאמנים שהשתתפו בסדנה יצר פרשנות חזותית אישית לשאלה זאת

מחיר ההדפסים בארוע – 400 שח

ניתן לרכוש את ההדפסים במכירה מוקדמת ב300 ₪ ולקבל תעודת מקוריות החתומה על ידי אמן ומייסדי טוב ויפה

רכישת ההדפסים היא גם רכישת אמנות טובה וגם תרומה למיזם

החלוצי ולחזון הגדול של טוב ויפה

לכישה המוקדמת

bottom of page