top of page

קליגרפיה

טוב ויפה - בית מדרש לאמנות ועיצוב, מציג:
קורס קליגרפיה בסוד האות העברית
~
קורס ייחודי העוסק בכתב העברי בשני ממדים: האחד - הבנת משמעותן של האותיות על פי פנימיות התורה, השני - לימוד ותרגול של קליגרפיה עברית יצירתית.
בהדרכת הרב רוני פרינץ והקליגרף איזי פלודווינסקי
~
10 מפגשים | ימי שלישי | מחיר: 1,800 ש״ח
14:30-15:30 - סוד האותיות | 15:30-18:30 - קליגרפיה
~
הקורס מיועד לגברים ונשים בישיבה נפרדת 
טוב ויפה | שערי צדק הישן, רחוב יפו 161, ירושלים
~
bottom of page